תפריט האתר

פסטה פאסטה נהריה

פסטה פאסטה נהריה

קומה

בלב מתחם המזון המהיר

2

קומה

בלב מתחם המזון המהיר